AȘEZĂMÂNTULUI SOCIAL PENTRU VÂRSTNICI

”SFÂNTUL ANDREI” BĂRĂBANȚ

Aeșezământ:

Beneficiari:

Presă:

Contact:

Asociaţia „Sfântul Andrei” Bărăbanţ
Str. Taberei, nr. 4,
Alba Iulia, Alba, 510185
Tel. 0745142683

Trimite un mesaj!

Hartă site:

Aşezământul “Sfântul Andrei” din Bărăbanţ, transformat în centru social rezidenţial. Finanţare de peste 3 milioane de lei, din fonduri Regio

        Aşezământul social pentru vârstnici “Sfântul Andrei” din Bărăbanţ va fi reabilitat cu fonduri Regio. Contractul de finanţare, în valoare de peste 3.900.000 de lei a fost semnat vineri, iar în următoarele 24 de luni aşezământul va fi transformat într-un centru rezidenţial.

        Asociaţia “Sfântul Andrei” din Bărăbanţ a solicitat ADR Centru finanţare pentru reabilitarea aşezământului în suprafaţă de 1841,89 mp şi extinderea imobilului în care în prezent sunt furnizate servicii de asistenţă socială pentru 24 de vârstnici din Alba Iulia. Contractul semnat vineri în prezenţa directorului ADR Centru, Simion Creţu se ridică la suma totală de 3.939.377,04 lei din care valoarea eligibilă este de 2.984.390,08 lei, bani din FEDR şi bugetul naţional.

        Termenul final pentru realizarea acestei investiţii este de 24 de luni. Lucrările ce urmează să fie demarate presupun îmbunătăţirea calităţii infrastructurii imobilului şi extinderea acestuia, astfel încât centrul să poată oferi, în condiţii optime, servicii sociale pentru 32 de vârstnici din Alba Iulia. Concret, în continuarea imobilului deja existent se va construi un corp nou, pe două nivele, care va prelua o parte din funcţiunile aşezământului. Solicitanţii acestui proiect susţin că au nevoie de spaţii suplimentare de depozitare, mai precis vestiare, toalete, garaj, dar şi unul pentru activităţi de recreere. Centrul va fi dotat cu o sală de mese multifuncţională, unde vor putea fi organizate diverse evenimente, precum şi o terasă. Noua clădire va fi echipată termic, sanitar şi electric.

Sursa: ALBA 24 Publicat: vineri, 18 noiembrie, 2011

Peste 30 de vârstnici din Alba vor beneficia de servicii de cazare şi asistenţă la Aşezământul Social “Sfântul Andrei” din Bărăbanţ

        Aşezământul Social pentru Vârstnici “Sfântul Andrei” Bărăbanţ va fi supus unor lucrări de reabilitare şi extindere, printr-o finanţare din fonduri europene, de 3.93 milioane lei. La finalizarea lucrărilor, centru va putea oferi servicii de cazare pentru 32 de vârstnici.

        Asociația „Sfântul Andrei” Bărăbanț beneficiază de finanțare, prin intermediul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale, pentru proiectul “Reabilitarea și extinderea Așezământului Social pentru Vârstnici ”Sfântul Andrei” Bărăbanț, Cod proiect SMIS – 19104.

        Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.

        Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 luni și constă în lucrări de reabilitare și extindere a așezământului pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei Bărăbanț, având o valoare totală de 3.939.377,04 lei, din care asistență financiară nerambursabilă solicitată 2.984.390,08 lei.

        Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru furnizarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, iar cel specific al proiectului îl constituie creșterea capacității de furnizare a serviciilor de asistență socială acordate unui număr de 32 de vârstnici din așezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei Bărăbanț, prin lucrări de extindere a imobilului existent și reabilitare în suprafață totală de 1841,89 mp.

        Proiectul propune dezvoltarea capacităţii asociației de îmbunătățire a serviciilor sociale, menite să sprijine normalizarea vieţii persoanelor vârstnice, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii. Primul pas în oferirea serviciilor sociale de înaltă calitate este amenajarea și extinderea imobilului existent, ce dispune în prezent de o capacitate de 24 locuri ocupate complet. Deși construcția este nouă, se impun lucrări de reabilitare, datorate extinderii cu un corp de clădire nou, care va prelua o serie din funcțiunile corpului existent și recompartimentarea spațiilor evacuate și reabilitate pentru cazare. Prin intermediul lucrărilor propuse se vor asigura condițiile standard de furnizare a unor servicii de calitate necesare pentru 32 de locuri, cât și un ambient, liniștit, plăcut, confortabil și binemeritat pentru beneficiarii vârstnici. În noul corp de clădire se vor desfășura activități de depozitare, hrană, vestiare, toalete, garaj (demisol) cât și activități de recreere (sală de mese, sală multifuncțională, terasă – parter).

        Prin activitățile de extindere propuse prin proiect, se vor realiza spații noi în suprafață totală desfășurată de 1841,89 mp (cu o creștere de 217,51 % a suprafeței existente) cu o organizare pe două nivele, echipate termic, sanitar și electric. Astfel, odată cu mărirea capacității de cazare se crează și condițiile manifestării integratoare a beneficiarilor prin activități comune cu familia aparținătoare, personalul centrului și comunitatea din perspectiva solidarității și accesului egal la servicii sociale.

        În prezent, așezământul oferă beneficiarilor, în principal, servicii de cazare completă și îngrijirea corporală, supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor și asigurarea asistenței medicale necesare, consilierea socială și juridică a asistaților, asigurarea hranei zilnice, organizarea de activități cultural-educative.

Sursa: ALBA 24 Publicat: joi, 29 martie, 2012

Aşezământul Sf. Andrei” din Bărăbanţ – un model de organizare şi pragmatism

        Administratorul Aşezământului pentru persoane vârstnice “Sf. Andrei Bărăbanţ”, preotul Mihai Ţârău, împreună cu personalul care asigură funcţionarea lui, au confirmat că ideea înfiinţării acestuia a fost un proiect necesar şi, în timp, s-a dovedit viabil. Dovada acestor caracteristici este făcută prin faptul că toate locurile existente sunt permanent ocupate, iar cele devenite libere se ocupă de pe lista de aşteptare, care este destul de lungă. Cu ocazia unei conversaţii recente avută cu administratorul aşezământului, preotul Mihai Ţârău, am primit informaţii cât se poate de pozitive referitor la evoluţia acestui lăcaş social. Pe de o parte, faţă de capacitatea iniţială, de 24 locuri existente la punerea în funcţiune, în prezent aceasta a ajuns la 48 locuri. Sporirea numărului de locuri, ne povesteşte preotul, a venit tot urmare presiunii ce a existat din rândul solicitărilor. Iniţial, specificul aşezământului se adresa persoanelor cu nevoi de asistenţă, dar care nu erau dependente nici fizic şi nici psihic. Consecvenţi ideii de a fi un sprijin persoanelor vârstnice cu nevoi, cei din administrarea lăcaşului au răspuns solicitărilor insistente de a prelua şi persoane cu starea de sănătate – fizică şi psihică, şubrezită. Aşa s-a trecut la amenajarea unei locuinţe private situată tot în Bărăbanţ, într-o locaţie unde sunt instituţionalizate persoane care au nevoie de ajutor total – hrănire, igienă, deplasare. Aici au mai fost create 20 locuri, ocupate imediat ce au fost funcţionale. De asemenea, prin reorganizarea spaţiilor din clădirea iniţială, au mai fost create 4 locuri. Astfel a fost dublat numărul locurilor de cazare. La faţa locului ne-am convins că, în ambele locaţii, există condiţii civilizate şi confortabile pentru cei ce îşi trăiesc bătrâneţea aici.

        Noutatea, chiar vestea bună pentru vârstnicii şi bolnavii aflaţi în dificultate este că Aşezământul dispune de surse de finanţare pentru a fi dezvoltat. În cursul acestei primăveri urmează să fie demarate lucrările unei investiţii în valoare de un million de euro, finanţare obţinută printr-un proiect semnat la sfârşitul anului trecut cu ADR Centru şi prevede finanţarea cu suma nerambursabilă de 2.588.502 lei din fonduri FEADR, 395.888 lei din bugetul naţional şi 60.905 lei din fonduri proprii. Proiectul prevede extinderea cu 200 la sută a spaţiilor existente la clădirea principală. Investiţia va însemna, de fapt construirea unui corp nou de clădire pe 2 nivele, alipit celui existent. Preotul Mihai Ţârău ne-a explicat că se va face o refuncţionalizare şi a actualului spaţiu, prin amenajarea în clădirea nouă a unor funcţiuni modernizate, cum ar fi: sală de mese şi bucătărie mai spaţioase, cabinete medicale, de refacere, recreative pentru asistaţi şi spaţii administrative. Prin noua investiţie vor fi create condiţiile pentru a fi internate aici persoane din 3 categorii de dependenţă: independenţi fizic şi psihic, semidependenţi şi dependenţi total – fizic şi psihic.

        Am găsit că subiectul este unul interesant, cu impact major nu doar prin ceea ce înseamnă datele mai sus prezentate. Ce trebuie menţionat este că iniţiativa acestui edificiu aparţine preotului Ioan Ţârău, parohul bisericii ortodoxe din localitate, o parohie deloc bogată. Biserica Ortodoxă de aici convieţuieşte spiritual cu alte 4 culte, care au lăcaşele proprii. Satul, oricum împărţit în mai multe confesiuni, nu este unul foarte înstărit material. Ideea cu aşezământul pentru persoanele cu nevoi a început să prindă contur în anul 2004. După ce construcţia edificiului a fost acoperită, preotul a simţit nevoia unui asociat, deoarece resursele erau slăbite. Consistenţa proiectului a făcut să vină aproape administraţia locală Alba Iulia, cu contribuţia sa, de la acel moment şi asocierea continuă şi astăzi. Nici asta nu înseamnă ceva deosebit, ieşit din comun. Ceea ce identifică demersul Aşezământului “Sf. Andrei Bărăbanţ” este un altfel de relaţionare şi de raportare la un anumit demers. Menţionam că la Bărăbanţ convieţuiesc mai multe culte religioase. Un demers precum cel al Parohiei Ortodoxe în multe alte zone ar fi dus la o dezbinare, sau, cel mai degrabă, la o acutizare a relaţiilor dintre culte, dintre aparţinătorii acestora. La Bărăbanţ s-a întâmplat altfel. Chiar dacă aşezământul funcţionează sub titulatura Parohiei Ortodoxe, în parteneriat cu Consiliul Local Alba Iulia şi “Filantropia Ortodoxă” din cadrul Arhiepiscopiei, la Aşezământul “Sf. Andrei” sunt primiţi oameni cu nevoi de asistenţă socială, fără vreo discriminare, inclusiv pe criteriul religiei. Mai mult, ne spunea Preotul paroh, Ioan Ţârău, fiecare are dreptul să primească preotul sau orice reprezentant al confesiunii sale pentru serviciile religioase dorite şi, totodată, are dreptul să participe, sau nu, la serviciile religioase ortodoxe ce se oferă în Capela aşezământului.

        În timp, la aşezământ, pe lângă nevoia extinderii spaţiilor afectate activităţii cotidiene, a apărut nevoia înfiinţării şi a unui serviciu propriu pentru servicii funerare. Erau cazuri în care persoanele decedate nu aveau aparţinători care să se ocupe de înmormântarea acestora, sau care doreau să-şi ducă morţii la fostul lor domiciliu, dar se descurcau destul de greu. Pentru a veni în sprijinul celor în cauză să ofere servicii până la final celor asistaţi, a fost găsită soluţia înfiinţării unui serviciu propriu de pompe funebre, dotat cu toate cele necesare pentru servicii funerare complete, inclusiv pentru transport, spre sau dinspre orice localitate din ţară. Nici pentru aceste servicii nu se face vreo discriminare. În capela aşezământului sunt primiţi morţii oricărei confesiuni şi slujitorii acestora pentru slujbele religioase specifice. Odată organizat, acest serviciu, inclusiv pentru depunerea morţilor în capelă, este disponibil oricui doreşte să apeleze la el, indiferent de domiciliu sau confesiune religioasă. Apreciem că modul de raportare al celor ce administrează acest aşezământ la ceea ce înseamnă convieţuirea este un model de toleranţă nu doar pentru alte culte sau confesiuni religioase, dar chiar şi pentru clasa politică de la noi şi tocmai acest aspect face diferenţa.

Sursa: ZIARUL UNIREA Publicat: joi, 28 februarie, 2012

Sf. Ap. Andrei

Calendar 2012:

Zile de post si posturi
- Calendar Ortodox 2012 -


Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti!
Ajunul Bobotezei
( 5 ianuarie )
Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul
( 29 august )
Inaltarea Sfintei Cruci
( 14 septembrie )
Postul Sfintelor Pasti
( 26 februarie - 15 aprilie )
Postul Sf. Ap. Petru si Pavel
( 11 iunie - 28 iunie )
Postul Adormirii Maicii Domnului
( 1 august - 14 august )
Postul Nasterii Domnului
( 14 noiembrie - 24 decembrie )