AȘEZĂMÂNTULUI SOCIAL PENTRU VÂRSTNICI

”SFÂNTUL ANDREI” BĂRĂBANȚ

Aeșezământ:

Beneficiari:

Presă:

Contact:

Asociaţia „Sfântul Andrei” Bărăbanţ
Str. Taberei, nr. 4,
Alba Iulia, Alba, 510185
Tel. 0745142683

Trimite un mesaj!

Hartă site:

REABILITAREA ȘI EXTINDEREA AȘEZĂMÂNTULUI SOCIAL PENTRU VÂRSTNICI ”SFÂNTUL ANDREI” BĂRĂBANȚ

        Asociația „Sfântul Andrei” Bărăbanț beneficiază de finanțare, prin intermediul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2. -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii sociale, pentru proiectul “Reabilitarea și extinderea Așezământului Social Pentru Vârstnici ”Sfântul Andrei” Bărăbanț”, Cod proiect SMIS – 19104.

        Proiectul se va desfasura pe o perioada de 24 luni și constă în lucrări de reabilitare și extindere a Așezământului pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei.

        Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii pentru furnizarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, expresie a solidarității între generații – principiul fundamental al coeziunii sociale. Obiectivul specific al proiectului îl constituie creșterea capacității de furnizare a serviciilor de asistență socială acordate unui număr de 32 de vârstnici din Așezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei prin lucrări de extindere a imobilului existent și reabilitarea în suprafață totală de 1841,89 mp.

        Proiectul propune dezvoltarea capacităţii asociației de îmbunătățire a serviciilor sociale, menite să sprijine normalizarea vieţii persoanelor vârstnice, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii. Primul pas în oferirea serviciilor sociale de înaltă calitate este amenajarea și extinderea imobilului existent, ce dispune în prezent de o capacitate de 24 locuri ocupate complet. Deși construcția este nouă, se impun lucrări de reabilitare, datorate extinderii cu un corp de clădire nou, care va prelua o serie din funcțiunile corpului existent și recompartimentarea spațiilor evacuate și reabilitate pentru cazare. Prin intermediul lucrărilor propuse se vor asigura condițiile standard de furnizare a unor servicii de calitate necesare pentru 32 de locuri, cât și un ambient, liniștit, plăcut, confortabil și binemeritat pentru beneficiarii vârstnici. În noul corp de clădire se vor desfășura activități de depozitare hrană, vestiare, toalete, garaj (demisol) cât și activități de recreere (sală de mese, sală multifuncțională, terasă - parter).

        Prin activitățile de extindere propuse prin proiect, se vor realiza spații noi în suprafață totală desfășurată de 1841,89 mp (cu o creștere de 217,51 % a suprafeței existente) cu o organizare pe două nivele, echipate termic, sanitar și electric. Astfel, odată cu mărirea capacității de cazare se crează și condițiile manifestării integratoare a beneficiarilor prin activități comune cu familia aparținătoare, personalul centrului și comunitatea din perspectiva solidarității și accesului egal la servicii sociale.

        În prezent, așezământul oferă beneficiarilor, în principal, următoarele categorii de servicii:

        • Cazare completă și îngrijirea corporală pentru asistați;

        • Supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor și asigurarea asistenței medicale necesare;

        • Consilierea socială și juridică a asistaților;

        • Asigurarea hranei zilnice;

        • Organizarea de activități cultural-educative.

        Considerăm că prin această investiție se va îmbunătăţi calitatea serviciilor, acestea atingând standardele europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al regiunii.

        Prin atingerea scopului proiectului se va contribui la realizarea obiectivului specific al domeniului major de intervenție, respectiv de îmbunătățire a calității infrastructurii pentru serviciile sociale prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul țării, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la servicii sociale.

Sf. Ap. Andrei

Calendar 2012:

Zile de post si posturi
- Calendar Ortodox 2012 -


Miercurile si vinerile de peste an, afara de cele cu dezlegare, insemnate cu harti!
Ajunul Bobotezei
( 5 ianuarie )
Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul
( 29 august )
Inaltarea Sfintei Cruci
( 14 septembrie )
Postul Sfintelor Pasti
( 26 februarie - 15 aprilie )
Postul Sf. Ap. Petru si Pavel
( 11 iunie - 28 iunie )
Postul Adormirii Maicii Domnului
( 1 august - 14 august )
Postul Nasterii Domnului
( 14 noiembrie - 24 decembrie )